...:::انجمن مهندسی مدیریت پروژه:::...

براي مشاهده بهتر موضوعات از فيلتر شكن استفاده كنيد

برآوردقیمت پروژه باmsp
ساعت ٦:٢٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٧   کلمات کلیدی: برآوردقیمت باmsp ،msproject

یکی از مسایل همه پروژه ها تاً ثیر ارتباط برنامه زمانبندی و جریان نقدی پروژه است . اغلب کارفرمایان به برآورد کل پروژه و زمانبندی آن متمرکز می شوند . و  تخصیص بودجه بر اساس برنامه زمانبندی نیست و منجر به عقب افتادن پرداخت به پیمانکاران می شود .
برآوردقیمت پروژه های فهرست بهایی باmsp:

1 )  ایجاد یک فایل Template  با فرمت  mpt . *
در Resource Sheet  یک پروژه جدید بدون نام آیتم های فهرست بها را به ترتیب زیر وارد می کنیم :
در ستون Resource Name   نام آیتم فهرست بها را وارد می کنیم .
در ستون Type   نام گزینه Material   را انتخاب میکنیم .
در ستون Material Label     واحد اندازه گیری آیتم را وارد میکنیم .
در ستون Group   نام فصل فهرست بها که آیتم مورد نظر در آن قرار دارد را وارد میکنیم .
در ستون Cost / Use   قیمت  آیتم های قیمت جدید و یا ستاره دار فهرست بها را وارد می کنیم .
در ستون standard rate   قیمت  آیتم های عادی  فهرست بها را وارد می کنیم
در ستون Accrue at   نحوه پرداخت آیتم فهرست بها از جهت آن که در شروع یا پایان فعالیت پرداخت می شود را وارد می کنیم.
برای آیتم های معمولی گزینه End مناسب است .
برای آیتم های ستاره دار گزینه prorated ( سرشکن کردن ) مناسب است .
در موارد استثنایی مثل آیتم های تجهیز کارگاه بسته به شکل WBS ممکن است از Accrue at Start استفاده شود .
در ستون Code شماره آیتم فهرست بها را وارد می کنیم .