...:::انجمن مهندسی مدیریت پروژه:::...

براي مشاهده بهتر موضوعات از فيلتر شكن استفاده كنيد

امتحانات روز شنبه مورخ 23/3/88
ساعت ۱۱:٥٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳۸۸/۳/۱٧   کلمات کلیدی:

با توجه به برگزارى انتخابات دوره دهم ریاست جمهورى، امتحانات روز شنبه مورخ 23/3/88 لغو و با حفظ زمان بندى به روز یکشنبه 7/4/88 موکول گردید (تاریخ درج خبر:13/3/88)

منبع :
سایت اصلى دانشگاه پیام نور