...:::انجمن مهندسی مدیریت پروژه:::...

براي مشاهده بهتر موضوعات از فيلتر شكن استفاده كنيد

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت اجرایی
ساعت ۱٢:٥٥ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳۸٩/٢/٤   کلمات کلیدی:

*** لیست مراکزى که کارشناسى ارشد مهندسى اجرایى را ساپورت می کنند !!! همراه با تعداد دانشجوى ورودی در سال هاى  86،87،88***

براى مشاهد لیست ذکر شده به ادامه مطالب مراجعه کنید .

 

 


 

سراسرى

 

سال86

سال87

سال 88

دانشگاه

روزانه

شبانه

روزانه

شبانه

روزانه

شبانه

دانشگاه علم وصنعت ایران

12

-

10

-

8


دانشگا شهیدبهشتی تهران

-

-

-

-

10


دانشگاه علامه طباطبایی

6

5

6

7

14

13

دانشگاه تهران

-

-

10

12

5

6

دانشگاه تهران - پردیس قم

6

6

7

8

5

5

دانشگاه باهنر کرمان

-

-

5

5

4

4

دانشگاه مازندران

-

-

2

3

2

2

دانشگاه سمنان

-

-

7

4

3

3

دانشگاه یزد

3

3

-

-

4

2

توجه: در ظرفیت سال 1388، ظرفیت شیوه آموزش محور با شیوه عادی جمع گردیده است

 

دانشگاههاى پیام نور و غیرانتفاعى

پذیرش در دانشگاههای زیر از طریق کنکور سراسری کارشناسی ارشد سازمان سنجش می باشد.لیکن دارای شهریه و گاهاً شرایط خاص می باشند

دانشگاه

سال86

سال 87

سال88

دانشگاه پیام نورمرکزتهران

20

20

20

دانشگاه پیام نور مرکز تهران -واحد کرج

-

20

20

دانشگاه پیام نورمرکزساوه

20

20

20

دانشگاه پیام نورمرکزساری

20

20

20

دانشگاه پیام نورمرکزبابل

20

20

20

دانشگاه پیام نورمرکزبندرعباس(واحدقشم)

20

20

20

دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار

-

20

20

دانشگاه پیام نور مرکز ورامین

-

20

20

دانشگاه بین المللی چابهار(غیرانتفاعی وغیردولتی)

-

15

-

سازمان مدیریت صنعتی

15

15

15

موسسه غیرانتفاعی البرز-قزوین

-

-

15

دانشگاه اصفهان- مجازی

-

-

40

دانشگاه پیام نورمرکزتحصیلات تکمیلی تهران-مجازی

-

50

-

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی مجازی فارابی

-

40

40