مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت اجرایی در کنکور کارشناسی ارشد 88

 

رتبه

نام دانشگاه

نوع

10

علم و صنعت ایران

روزانه

30

علم و صنعت ایران

روزانه

34

شهیدبهشتی

روزانه

41

علامه طباطبایی

روزانه

43

علامه طباطبایی

روزانه- آموزش محور

46

تهران

شبانه

56

علامه طباطبایی

شبانه

67

پیام نورمرکزتحصیلات تکمیلی تهران

پیام نور

131

سازمان مدیریت صنعتی

غیرانتفاعی

152

پیام نورمرکزتحصیلات تکمیلی تهران

پیام نور

196

پیام نورمرکزتحصیلات تکمیلی تهران

پیام نور

208

غیرانتفاعی البرز قزوین

غیرانتفاعی

209

دانشگاه اصفهان

مجازی

258

غیرانتفاعی قزوین

غیرانتفاعی

258

پیام نور تهران- واحد کرج

پیام نور

294

دانشگاه اصفهان

مجازی

310

پیام نور ورامین

پیام نور

346

پیام نور ساری

پیام نور

381

پیام نور ورامین

پیام نور

394

پیام نور ساوه

پیام نور

419

پیام نور گرمسار

پیام نور

424

دانشگاه اصفهان

مجازی

478

پیام نور گرمسار

پیام نور

544

پیام نور ساوه

پیام نور

600

پیام نور بابل

پیام نور

604

دانشگاه اصفهان

مجازی

670

دانشگاه اصفهان

مجازی

691

پیام نور بندرعباس- واحد قشم

پیام نور

703

پیام نور بندرعباس- واحد قشم

پیام نور

713

پیام نور بندرعباس- واحد قشم

پیام نور

 

/ 0 نظر / 49 بازدید