زمان حذف و اضافه

 

حذف واضافه دانشجویان پیام نوردر حالی در اردیبهشت ماه برگزار می شود  که سایر دانشگاهها در حال انجام حذف اضطراری می باشند !
از جمله علل دیر برگزار شدن حذف واضافه در دانشگاه پیام نوراعلام نشدن نمرات تا زمان حذف و اضافه و همچنین بررسی نشدن و یا دیر بررسی شدن اعتراضات دانشجویان به نمرات است که دانشجو در مواقعی نیز حتی بعد از حذف و اضافه جواب اعتراض خود را دریافت می کند!

از دیگر علل می توان به برگزاری امتحان مجدد دروس ریزشی اشاره کرد که بر خلاف دانشگاه های دیگر که نمرات به زیر نمودار قرار می گیرد دانشگاه پیامنور اقدام به برگزاری امتحان مجدد در دروسی می کند اکثر دانشجویان آن درس را نمره قبولی کسب نکرده اند که می توان به برگزاری امتحانات دروس ریزشی در 22 و 23 فروردین سال جاری اشاره کرد.

 

 

زمان حذف واضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۸۷/۸۸ از ۸اردیبهشت ۸۸ تا 

 ۱۵   اردیبهشت ۸۸  میباشد.

 

www.reg.pnu.ac.ir

/ 0 نظر / 34 بازدید