امتحانات روز شنبه مورخ 23/3/88

با توجه به برگزارى انتخابات دوره دهم ریاست جمهورى، امتحانات روز شنبه مورخ 23/3/88 لغو و با حفظ زمان بندى به روز یکشنبه 7/4/88 موکول گردید (تاریخ درج خبر:13/3/88)

منبع :
سایت اصلى دانشگاه پیام نور

/ 0 نظر / 34 بازدید