پست های ارسال شده در آدر سال 1388

بررسی‌ مدیریت‌ جامع‌ فرایندهای‌ کسب‌ و کار

این‌ مقاله‌ که‌ به‌ وسیله‌ دکتر راج‌رامش‌ تنظیم‌ و تدوین‌ شده‌ و به‌ وسیله‌>امیره‌ نیکخواه‌< رییس‌ گروه‌ نظارت‌ واستانداردسازی‌ دفتر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 46 بازدید