...:::انجمن مهندسی مدیریت پروژه:::...

براي مشاهده بهتر موضوعات از فيلتر شكن استفاده كنيد

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت اجرایی

  سراسرى   سال86 سال87 سال 88 دانشگاه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه دانشگاه علم وصنعت ایران 12 - 10 - 8 دانشگا شهیدبهشتی تهران - - - - 10 دانشگاه علامه طباطبایی 6 5 6 7 14 13 دانشگاه تهران - - 10 12 5 6 دانشگاه تهران - پردیس قم 6 6 7 8 5 5 دانشگاه باهنر کرمان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 47 بازدید

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت اجرایی در کنکور کارشناسی ارشد 88

  رتبه نام دانشگاه نوع 10 علم و صنعت ایران روزانه 30 علم و صنعت ایران روزانه 34 شهیدبهشتی روزانه 41 علامه طباطبایی روزانه 43 علامه طباطبایی روزانه- آموزش محور 46 تهران شبانه 56 علامه طباطبایی شبانه 67 پیام نورمرکزتحصیلات تکمیلی تهران پیام نور 131 سازمان مدیریت صنعتی غیرانتفاعی 152 پیام نورمرکزتحصیلات ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 45 بازدید
آذر 91
2 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
3 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
2 پست
آذر 88
3 پست
شهریور 88
1 پست
تیر 88
3 پست
خرداد 88
2 پست